Privacyverklaring

Installatie Expertise Nijboer te Marum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgesteld op 24 mei 2018.

Ons privacybeleid

 • Installatie Expertise Nijboer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
  – voor- en achternaam
  – adresgegevens
  – telefoonnummer
  – e-mailadres
  – bankrekeningnummer
  – overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch
  Daarnaast nemen wij bij deze gegevens ook relevante informatie op over uw installatie (bijv. type geplaatste ketel) met als doel u beter en sneller te kunnen helpen.
 • Installatie Expertise Nijboer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – u een dienst te kunnen leveren
  – u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze afgesproken dienstverlening te kunnen uitvoeren
  – afhandeling van betalingen
 • Installatie Expertise Nijboer vraagt altijd goedkeuring voordat namen van klanten, locaties, foto’s van installaties of personen worden gepubliceerd in onze uitingen (zoals bijvoorbeeld deze website).
 • Installatie Expertise Nijboer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. De gegevens in ons ERP-systeem (dit is software die ondersteunen is aan alle processen binnen ons bedrijf, bijvoorbeeld ons boekhoudpakket) bewaren wij tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Wanneer u ons contactformulier op deze website invult, wordt de ingevulde informatie alleen bewaard als wij u hieruit volgend een dienst verlenen (bijvoorbeeld een offerte opmaken) of wanneer ze een aanvulling zijn op uw gegevens in ons ERP-systeem. Indien dit niet het geval is, worden uw gegevens verwijderd.
 • Installatie Expertise Nijboer vertrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast is het mogelijk voor u om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een wijzigingsverzoek kunt u indienen via i.nijboer@installatie-expertisenijboer.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.
 • Installatie Expertise Nijboer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Zo willen wij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegengaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met i.nijboer@installatie-expertisenijboer.nl.
 • Installatie Expertise Nijboer gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij kunnen niet zien wie de mensen zijn die onze webpagina’s bezoeken. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Installatie Expertise Nijboer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

TECHNIEK. GOED GEREGELD.

Menu