Certificeringen

Installatie Expertise Nijboer is een professionele organisatie. Wij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en veiligheidsnormen. Voor ons is het van groot belang dit te kunnen tonen door het behalen en behouden van de verschillende certificeringen.

SCIOS

Installatie Expertise Nijboer is SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties) gecertificeerd en toont daarmee aan dat de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden op hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Periodieke controle van het kwaliteitsmanagementsysteem, van de kennis en vaardigheid van de inspecteur en op de kalibratie van de meetapparatuur zorgt ervoor dat deze kwaliteit gewaarborgd is.

VCA*

Het VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) één ster is van toepassing op de veilige werkwijze van onze werknemers en op het gebruik van deugdelijk materieel. Jaarlijks worden wij getoetst op ons VGM-beheersysteem.

TECHNIEK NEDERLAND

Ons bedrijf is lid van TECHNIEK NEDERLAND, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven. Voor ons is TECHNIEK NEDERLAND een grote bron van kennisvergaring op technisch vlak en voor onze bedrijfsvoering.

INSTALLQ

InstallQ beheert en voert praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche uit. Installatie Expertise Nijboer is door InstallQ erkend als installateur. Wij laten hiermee zien dat wij voldoen aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op meetapparatuur, gereedschappen, kennis en opleiding. Het doel van InstallQ is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten. Installatie Expertise Nijboer beschikt over de vereiste diploma’s, de juiste kennis en kunde om te adviseren, degelijk installatiewerk uit te voeren en installaties goed te onderhouden. Wij werken met het juiste gereedschap, volgens de juiste handboeken en conform actuele wet- en regelgeving.

CO vrij

Wij mogen werkzaamheden uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen en verbrandingsluchttoevoeren volgens de wettelijke regeling CO-certificering (Gasketelwet). Ons bedrijf is gecertificeerd voor de BRL600-25. Onze monteurs hebben een Bewijs van Vakmanschap CO behaald op het niveau van 1e monteur Werktuigkundige installatie en Service en onderhoud. Deze certificering is gericht op verbrandingstoestellen met een nominaal vermogen tot 100 kW. Het omvat het installeren, repareren, onderhouden, inbedrijfstellen en opleveren. Jaarlijks worden wij beoordeeld door een Certificerende Instantie.

SBB – Erkend Leerbedrijf

Wij vinden het van groot belang om onze kennis en kunde in de praktijk over te dragen op leerlingen in de installatietechniek. Ook laten wij de leerlingen graag zien hoe wij door onze werkprocessen te volgen tot een hoogwaardige kwaliteit van werken komen. SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderijs Bedrijfsleven) heeft ons erkend als leerbedrijf.

KWALITEIT IN TECHNIEK

Menu